ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

1. Μηχάνημα Ελέγχου

2. Ράσπα Ελαστικών

3. Μονοράγα Ελαστικών

4. Καθαρισμός Εξωτερικών Τραυμάτων

6. Σταθμός Εσωτερικών Επισκευών

7. Ψεκασμός Κόλλας

8. Σταθμός Επικόλλησης Κούσιον

9. Πάγκος Προετοιμασίας Πέλματος

10. Πελματωτής

11. Τοποθέτηση Αεροθαλάμων & Φακέλων

12. Κλίβανος Εψήσεως

Κλίβανος VL

Ράσπα Χωματουργικών

Πρέσα SIO